Visie

Onze visie is een Geuldal waar het hele groeiseizoen door voedsel en nestgelegenheid beschikbaar is voor bijen. Dit willen wij realiseren door via een aanpak op gebiedsniveau samen alle landschapstypes te optimaliseren.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een breed initiatief opgezet vanuit een samenwerking van landbouwvertegenwoordigers, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven. Het doel van dit plan is om in Nederland de biodiversiteit te verhogen, met rijkere natuur, gezondere landbouw en een leefbare open ruimte.

Een belangrijk punt binnen dit plan is om de natuur, landbouw en openbare ruimte te verbinden, en landschapsbrede inspanningen voor biodiversiteit te stimuleren. Het is daarbij essentieel dat deze inspanningen elkaar aanvullen, voor maximaal effect. 

Het initiatief Boshommellandschap Geuldal is zo’n landschapsbrede samenwerking, tussen wetenschap, natuurbeschermingsorganisaties, agrariërs en beheerders van openbare ruimte. Gedurende het project monitoren wij de effecten van de beheermaatregelen, om vast te stellen of deze maatregelen bijdragen aan biodiversiteitsherstel.

Lees hier meer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, of klik op het logo hieronder.