Grote wespbij gevonden in Eys

Op 29 april hebben Hanna Keurhorst en Ivo Raemakers bij de eerste inventarisatieronde van dit jaar de grote wespbij (Nomada sexfasciata) aangetroffen. Deze zeer zeldzame soort is een nestparasiet van de langhoornbijen. Dit betekent dat vrouwtjes van deze soort eitjes leggen in nesten van de langhoornbijen, waar de larven groot worden. De vondst werd gedaan in natuurgebied de De Piepert, bij Eys. Een mooi begin van de inventarisaties!

Grote wespbij (Nomada sexfasciata), foto H. Keurhorst

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *