Veldbericht

Juli is alweer een week onderweg, en dat betekent dat we al in de laatste maand van de bijentellingen in het Boshommellandschap zitten. Na een wat langzame start door het natte voorjaar zijn er al wel wat mooie soorten bijen gevonden. Hier een korte foto-impressie.

Uitleg van onze expert Ivo Raemakers aan het begin van het veldseizoen – foto R. Ploeg

Dit jaar hebben we een team van vier onderzoekers binnen het Boshommellandschap aanwezig: Maurits Mocnik, Max van Gaalen, Okke Oudhuis en Remco Ploeg. Zij verblijven drie maanden in het gebied, om elke maand een volledige ronde te meten in alle locaties. Daarnaast is ook Marinda Javaux aan het monitoren in het Geuldal, zij gebruikt dezelfde monitoringsmethode als het Boshommellandschap binnen het lokale initiatief Natuurkracht. Ook hebben ze versterking gekregen van BSc studente Claire Ploumen, die onderzocht heeft hoe veel transecten we eigenlijk nodig hebben voordat het aantal gevonden soorten afvlakt.

Team Boshommellandschap, met Maurits, Max, Okke en Remco – Foto’s R. Ploeg, O. Oudhuis en V. Valencia

Dit jaar zijn naast de 143 locaties van eerdere jaren ook tellingen gedaan in 63 agrarische percelen en langs enkele graften. Zo breiden we het boshommellandschap steeds verder uit. De scheerheggen worden dit jaar niet gemonitord, omdat hier het aangepaste beheer lastig van de grond kwam.

Perceel met agrarisch natuurbeheer, een van de nieuwe toevoegingen in de monitoring in het Boshommellandschap- Foto R. Ploeg

Een aantal mooie vondsten van dit jaar zijn hieronder te zien. Naast bijvoorbeeld een klokjesdikpoot, zich hier verstoppend in een klokje tegen het slechte weer, en blauwe zandbij (zie foto’s hieronder), is dit jaar de bonte viltbij (Epeoloides coecutiens) als een nieuwe soort binnen het Boshommellandschap gevonden. Het is een parasiet op slobkousbijen en een opvallende verschijning met zijn roodoranje achterlijf en blauwe ogen. Op de hogere zandgronden is het een vrij algemene soort, maar in Zuid-Limburg wordt hij niet vaak waargenomen.

Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis), hier in een ruig klokje (Campanula trachelium), een typische plantensoort op kalkhoudende bodem. De klokjesdikpoot hebben we al vaker gevonden in het Boshommellandschap – Foto R. Ploeg
De Blauwe zandbij (Andrena agilissima), een specialist op kruisbloemigen, is dit jaar ook waargenomen binnen het Boshommellandschap

Wij hopen dat de laatste maand van de tellingen voorspoedig gaat, en dat er nog een paar mooie vondsten aan zitten te komen!

> Coverfoto: Een van de natuurweides binnen het Boshommellandschap, hier al mooi in bloei – Foto R. Ploeg

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *