Verbinding in het Landschap

Op 2 november heeft het kennisnet OBN de brochure ‘Verbinding in het Landschap’ gepresenteerd in de gemeente Voerendaal. In deze brochure, ontwikkeld in samenwerking met de Vlinderstichting, wordt ingegaan op de problematiek van versnippering van landschappen. Daarnaast wordt een praktisch stappenplan beschreven om verbindingen in het landschap te creeëren. Het Zuid-Limburgse hellinglandschap is hier gebruikt als voorbeeld, waar kalkrijke graslanden nog erg soortenrijk, maar vaak slecht verbonden zijn. Om bepaalde soorten hier te stimuleren is het zaak om zowel de leefgebieden te verbeteren, zodat de populatie kan groeien, maar ook dat er mogelijkheden zijn voor de soorten om zich door het landschap te verplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door aangepast bermbeheer, waar ook de gemeente Voerendaal mee bezig is, of door de natuurkwaliteit van het tussenliggende landschap te verbeteren.

Vanuit het initiatief Boshommellanschap Geuldal waren wij ook bij deze presentatie aanwezig. Het Boshommellanschap Geuldal probeert door landschapsbrede inspanningen de verbinding tussen soortenrijke graslanden te verbeteren, en het hele landschap meer geschikt te maken voor wilde bijen. Juist de inzet van een breed scala aan partners is nodig om tot deze landschapsbrede verbetering te komen.

We hopen dat deze brochure beleidsmakers en beheerders inspireert om samen gebiedsbrede verbeteringen toe te passen.

U kunt de brochure hier downloaden, en hier het bericht van Nature Today hierover lezen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *