Boeren met biodiversiteit

In het Geuldal vindt naast bijenonderzoek ook onderzoek plaats naar de kosten en baten van natuurvriendelijk agrarisch beheer. Dit met als doel om te zorgen dat biodiversiteit ook loont. Dit onderzoek is onderdeel van een Europees project, SHOWCASE geheten, wat in 2020 van start gegaan is. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Spanje, Portugal, Roemenië, Hongarije, Estland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden maatregelen om de biodiversiteit te stimuleren onderzocht. Als onderdeel hiervan zijn in de 10 studiegebieden 50 boeren geïnterviewd over het boeren met biodiversiteit. Bekijk hier de resultaten, met voorbeelden van motivaties om biodiversiteit-vriendelijk beheer wel of niet te implementeren.

Elk land in het onderzoek kent zijn eigen uitdagingen, zoals het intensiveren van of het juist stoppen met landbouw, of het verdwijnen van landschapselementen zoals scheerheggen en graften. Er zijn ook parallellen te trekken, namelijk dat veel van de geïnterviewde boeren al bezig zijn met biodiversiteit-vriendelijk beheer. Bestaande pakketten om dit te stimuleren worden niet altijd als effectief beschouwd, ze kunnen bijvoorbeeld weinig flexibel zijn. Een resultaatgerichte benadering zou hier verbetering in kunnen brengen, alhoewel hier ook nadelen van genoemd werden in de interviews. Deze interviews zijn slechts een kleine steekproef van boeren in de studiegebieden, maar geven een mooi eerste inzicht in motivaties.

Verder wordt er als onderdeel van het SHOWCASE project in het veld onderzoek gedaan naar het effect van scheerheggen op oogst van gerst en tarwe, maar ook op de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld luizen. In graslanden wordt juist de relatie tussen grasproductie en planten- en insectendiversiteit onderzocht, om aan te kunnen geven welke financiële compensatie bijvoorbeeld redelijk is voor biodiversiteitswinst. Daarnaast wordt ook gekeken naar de teelt van andere gewassen, zoals Lupine, wat ook een enorm goede bijenplant is.

Door het combineren van veldonderzoek met de kennis van boeren hoopt het SHOWCASE project samen tot advies te komen om boeren met biodiversiteit ook echt lonend te maken.

In dit artikel wordt het onderzoek van het SHOWCASE project uitgebreid uitgelegd.

Bekijk hier de Nederlandse samenvatting van de resultaten van de interviews.

Spinnen, zoals deze wielwebspin in een graanveld in het onderzoeksgebied, kunnen natuurlijke vijanden zijn van plagen zoals bladluizen – foto H. Segre

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *