EU-breed project van start: SHOWCASE

Het vergroten van biodiversiteit in samenwerking met de landbouw, dat is het doel van het vorige week gestarte EU-project SHOWCASE. De komende vijf jaar werken 21 partners uit 15 landen samen aan dit project, waarin drijfveren voor en effecten van agrarisch natuurbeheer en andere vormen van biodiversiteit-bevorderende maatregelen in het agrarisch landschap worden gemeten. In de praktijk betekent dit het samen met de boeren ontwikkelen van maatregelen die echt relevant zijn, zowel voor de biodiversiteit als bijvoorbeeld bestuiving, plaagbestrijding en opbrengst van gewassen. In Nederland vindt dit project plaats in het Geuldal, en borduurt voor op het geweldige netwerk wat al aanwezig is binnen het initiatief Boshommellandschap Geuldal. Binnen het initiatief nemen we aan dat als we het gehele landschap geschikt maken voor bijen, andere soorten ook meeprofiteren.

Waar de focus in het boshommelinitiatief ligt op het versterken van het gehele landschap samen met alle landgebruikers, ligt de nadruk van het SHOWCASE project meer op de interactie tussen landbouw en natuur. Vragen die aan de orde komen in het onderzoek zijn o.a.: In hoeverre leidt meer natuur tot betere bestuiving of natuurlijke plaagbestrijding van gewassen en wat betekent dat voor opbrengst en inkomen? Met welke maatregelen kunnen effecten van landbouw op natuur verminderd worden en wat zijn de economische gevolgen daarvan voor boer en natuurbeheerder? Wat zijn potentiële verdienmodellen voor natuur-inclusieve landbouw in het Geuldal? De hoop is dat met behulp van de inzichten die dit onderzoek oplevert nog meer winst behaald kan worden voor de algehele diversiteit in het Geuldal.

In het huidige boshommellandschap wordt de monitoring van effecten van het aangepaste beheer voornamelijk door studenten van de WUR gedaan. Met de start van dit SHOWCASE project komt hier extra onderzoekscapaciteit in de vorm van twee promovendi en een extra onderzoeker van de WUR bij. In 2021 willen we boeren gaan benaderen met de vraag mee te willen werken aan dit project.

Lees meer in dit artikel in Nature Today en volg het SHOWCASE-project op Twitter.

1 gedachte over “EU-breed project van start: SHOWCASE”

  1. Pingback: Boeren met biodiversiteit – Boshommellandschap Geuldal

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *