De zeer zeldzame schubhaarkegelbij (Coelioxys afra) op trilgras – R. de Vries

De bijenzomer van 2022

Het veldseizoen is inmiddels ten einde, en alle bijeninventarisaties zijn met succes afgerond. Momenteel wordt hard gewerkt alle gevonden bijen op naam te brengen. We kunnen echter al een tipje van de sluier oplichten: Er zijn veel mooie bijen gevonden!

Allereerst kunnen we bijna niet anders dan beginnen met het succesverhaal van de boshommel in het gebied. In 2022 is de boshommel op maar liefst vijf verschillende locaties waargenomen, behoorlijk verspreid over het gebied. Op één locatie foerageerden soms 10-20 werksters tegelijkertijd. Buiten de begrenzing van het Boshommellandschap is overigens ook geïnventariseerd  maar is de boshommel niet aangetroffen.

boshommel op rolklaver
Boshommel (Bombus sylvarum) op rolklaver – foto R. de Vries

Naast de boshommel zijn ook andere hommels waargenomen, zoals deze grote koekoekshommel. Deze is minder zeldzaam dan de boshommel, maar heeft nog steeds een kwetsbare status op de rode lijst. Koekoekshommels nemen de nesten van andere hommels over nadat ze de oorspronkelijke koningin hebben doodgestoken. De grote koekoekshommel doet dit in de nesten van de aardhommel.

Grote koekoekshommel (Bombus vestalis) op rode klaver – foto G. Bishop
Grote koekoekshommel (Bombus vestalis) op rode klaver – foto G. Bishop

Deze vondsten zijn te  danken aan onze harde werkers deze zomer, MSc studenten Wouter Oe en Francesca Sodano, die een hoop tijd hebben doorgebracht in het gebied om de jaarlijkse monitoring te doen. Collega’s van Wageningen Environmental Research hebben dit jaar weer de scheerheggen gemonitord. Daarnaast zijn ook vanuit het Europese SHOWCASE project onderzoekers in het Boshommellandschap Geuldal gestationeerd geweest. Hieronder nog een selectie van wat zij gevonden hebben. Meer volgt de komende tijd!

Grote koekoekshommel (Bombus vestalis) op rode klaver – foto G. Bishop
Wouter Oe en Fancesca Sodano – Foto I. Raemakers
Monitoring door Francesca Sodano en Ivo Raemakers - Foto W. Oe
Monitoring door Francesca Sodano en Ivo Raemakers – Foto W. Oe
Ook in het kader van het Europese SHOWCASE project zijn onderzoekers het veld in gegaan in het boshommellandschap. Hier Gabriella Bishop en Remco Ploeg – Foto R. de Vries
Ook in het kader van het Europese SHOWCASE project zijn onderzoekers het veld in gegaan in het boshommellandschap. Hier Gabriella Bishop en Remco Ploeg – Foto R. de Vries
De zeer zeldzame schubhaarkegelbij (Coelioxys afra) op trilgras – R. de Vries
De zeer zeldzame schubhaarkegelbij (Coelioxys afra) op trilgras – R. de Vries
Knautiabij (Andrena hattorfiana) op beemdkroon – G. Bishop
Knautiabij (Andrena hattorfiana) op beemdkroon – G. Bishop

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *