Kleurkeur in de wegbermen

Sinds dit jaar beheert groenbeheerder Attender Groen de wegbermen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Hier vallen ook de wegbermen onder binnen het Boshommellandschap waar bij-vriendelijk beheer wordt toegepast. Vorige week was de startbijeenkomst in het kader van het Kleurkeur-beheerplan wat zij hebben opgesteld voor de Luijtenweg.

Het Kleurkeur is een keurmerk voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken, ontwikkeld door de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. Hierin worden eisen gesteld aan de hoeveelheid planten die moet blijven staan (15-30%) en de methode van maaien. Dit beheer heeft als doel om de biodiversiteit in bermen te verbeteren, en past erg mooi binnen het aangepaste beheer in het Boshommellandschap.

Op de Luijtenweg worden in mei en juni afwisselend de linker- en rechterberm gemaaid, zodat er altijd bloeiende bloemen beschikbaar zijn. Rond september wordt dan de gehele berm gemaaid. Maaisel wordt dezelfde dag nog afgevoerd. Binnen het keurmerk wordt ook een specifieke planten-monitoring uitgevoerd, en wordt speciale aandacht gegeven aan op dat moment bloeiende planten voor flexibiliteit in de uitvoer.

Tijdens de startbijeenkomst zijn de plannen gepresenteerd, en was er een veldbezoek om het initiatief Boshommellandschap Geuldal uit te leggen. Al met al was de bijeenkomst zeer nuttig, met een erg gemotiveerde groep mensen. Weer een stapje in de goede richting!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *