Van start!

Dit jaar zullen de aangepaste beheersmaatregelen van start gaan. Op 50 locaties zal het beheer ten opzichte van afgelopen jaren worden aangepast. Dit houdt in:

  • Hooilandbeheer of rotatiebegrazing in plaats van jaarrond begrazingsbeheer op permanente, matig voedselrijke graslanden, in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Limburgs Landschap.
  • Invoering van bij-vriendelijk wegbermbeheer (1 à 2 keer per jaar maaien en afvoeren; niet alles in een keer) in samenwerking met gemeente Gulpen-Wittem en gemeente Valkenburg aan de Geul.
  • Bijvriendelijker beheer van waterbuffers, in samenwerking met Waterschap Limburg en WLM Limburgs Drinkwater
  • Inzaai akkerranden met bloemenmengsels gericht op hommels, in samenwerking met Natuurrijk Limburg
  • Vorming struweelhaag uit scheer- of knipheg of grasrand, in samenwerking met Natuurrijk Limburg

Lees hier meer over de maatregelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *